Dịch vụ email theo tên miền

Tân Tinh là nhà cung cấp dịch vụ email theo tên miền uy tín tại Việt Nam, chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm và hạ tầng kỹ thuật, server tiên tiến cùng đội ngũ kỹ thuật nhiệt tình chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng email tốt nhất ổm định nhất cho khách hàng

Best seller
50.000đ
/ tháng
100.000đ
/ tháng
180.000đ
/ tháng
300.100đ
/ tháng
450.000đ
/ tháng
599.900đ
/ tháng
750.100đ
/ tháng
5GB
Dung Lượng
10GB
Dung Lượng
20GB
Dung Lượng
50GB
Dung Lượng
100GB
Dung Lượng
190GB
Dung Lượng
220GB
Dung Lượng
5
Địa chỉ Email
20
Địa chỉ Email
50
Địa chỉ Email
100
Địa chỉ Email
200
Địa chỉ Email
300
Địa chỉ Email
499
Địa chỉ Email
5
Email forwarder
20
Email forwarder
50
Email forwarder
100
Email forwarder
200
Email forwarder
300
Email forwarder
499
Email forwarder
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
15
Mail list
20
Mail list
40
Mail list
0
Park Domain
0
Park Domain
0
Park Domain
2
Park Domain
3
Park Domain
5
Park Domain
7
Park Domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all Catch all Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
SPF / DKIM /
DomainKeys
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

Chuyên mục: Dịch vụ

 

Bài viết liên quan